Nazorg

Nadat de financiële producten zijn geïmplementeerd, vindt er een afrondend servicegesprek plaats waarin de door u benoemde wensen en behoeftes én de gekozen oplossingen nog eens worden doorgenomen. Eventuele vragen worden beantwoord en toekomstige adviseringsmogelijkheden zullen worden geïnventariseerd.

 

Periodiek Contact

Omdat uw levenssituatie verandert, kan ook uw financiële situatie veranderen – voor een onbezorgde toekomst is het van belang om de financiële situatie blijvend te laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Daarom biedt Van Oers Financieel Advies u de mogelijkheid om periodiek contact te hebben.

U wordt op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, die in relatie staan tot het door u ontvangen advies.
Na drie jaar vindt er in elk geval een update-gesprek plaats, waarin gezamenlijk opnieuw de stand van zaken doorgenomen wordt.
Van Oers Financieel Advies geeft de voorkeur aan een maatwerkafspraak die aansluit bij uw persoonlijke of zakelijke situatie, die rekening houdt met verwachte wijzigingen. Ook als er onverwachts zaken wijzigen in uw persoonlijke of financiële situatie, waardoor u behoefte heeft aan het gezamenlijk beoordelen van de impact op uw financiële zaken, staat Van Oers Financieel Advies voor u klaar.