1. Kennismaking & oriëntatie

 

Kennismaking & oriëntatie

In deze fase maken we kennis met elkaar en bespreken we de aanleiding van uw verzoek.
U ontvangt duidelijke uitleg over de dienstverlening, werkwijze en kosten.
Aan het einde van dit gesprek is duidelijk wat u mag verwachten en hoe dit adviesproces eruit zou kunnen zien.
Uw verwachting is helder en we hebben een gezamenlijk beeld van het beoogde resultaat.
Zo mogelijk, zullen we dan al een oplossingsrichting schetsen.
Als u kiest voor Van Oers Financieel Advies, ontvangt u een passend aanbod voor de in te zetten advisering en eventuele bemiddeling.

Aan deze fase zijn geen kosten verbonden.