Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1Wat kost een onafhankelijk financieel advies?
U, als klant, betaalt de vergoeding. Het is verboden voor onafhankelijke adviseurs om provisie te ontvangen van aanbieders van financiële diensten. U kunt de vergoeding betalen op basis van een uurtarief of een vooraf afgesproken bedrag. Tijdens het kennismakingsgesprek worden hierover afspraken met u gemaakt. Pas nadat de afspraken concreet zijn, wordt er een opdrachtbevestiging opgesteld en door beide partijen ondertekend. In de dienstverleningsdocumenten vindt u hierover meer informatie.
2Wat kan ik zelf al aan voorbereiding doen?
Elk advies begint met een uitgebreide inventarisatie van uw uitgangssituatie. We gaan uit van concrete gegevens, polissen, contracten etc. Het is daarom goed om actuele financiële gegevens beschikbaar te hebben. Indien u dat prettig vindt kunt u deze digitaal aanleveren, maar doet u dat liever niet, dan levert u uw gegevens gewoon op papier aan. Dit proces stemmen we vooraf met elkaar af, passend bij uw wensen.
3Wat zijn de tarieven bij het afsluiten van een hypotheek?
Bij de advisering en bemiddeling van hypotheken maken wij onderscheid tussen starters, particulieren en ondernemers. Afhankelijk van uw wensen en behoeftes maken wij hierover zonodig maatwerkafspraken. In de dienstverleningsdocumenten vindt u de actuele tarieven.
4Met welke geldverstrekkers werken jullie samen?
Voor hypotheken hebben wij toegang tot een groot aantal geldverstrekkers. Centraal staat de vraag welke geldverstrekker het beste aanbod heeft bij úw situatie.
5Wat zijn de tarieven voor bedrijfsmatige kredietverlening?
Voor zakelijke kredietverlening is er altijd sprake van maatwerk. Dit is mede afhankelijk van de aard van de financieringsbehoefte, eigen voorbereiding, complexiteit en wensen. Afhankelijk van uw voorkeur, kunt u kiezen voor een all-in-tarief of voor het werken op uurbasis. Hierover maken we duidelijke afspraken voordat we aan de slag gaan.
6Zijn de kosten van financieel advies fiscaal aftrekbaar?
In voorkomende gevallen kunt u de kosten voor financieel advies verrekenen met de Belastingdienst. Van Oers Financieel Advies informeert u over deze mogelijkheden.
7Aan welke wettelijke eisen en verplichtingen voldoet Van Oers Financieel Advies?
Sinds 1 januari 2007 is de Wet financiële dienstverlening opgegaan in de Wet op het financieel toezicht (WFT). Deze wet bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten. De wet stelt strenge eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het gedragstoezicht. Alleen als aan alle strenge eisen is voldaan zal de AFM een vergunning verlenen. Ondernemingen die onder het toezicht van de AFM vallen staan geregistreerd in het publiekelijke AFM register. Van Oers Financieel Advies staat geregistreerd onder AFM vergunningnummer 12044709.
8Heeft u een klacht?
Ondanks zorgvuldig en correct werken om de dienstverlening zo goed mogelijk aan uw wensen en behoeftes aan te passen, kan het helaas voorkomen dat u niet (geheel) tevreden bent. Graag horen wij dat direct van u. U mag er vanuit gaan dat wij ons uiterste best zullen doen om dit tot een goede oplossing te brengen. Indien u dit prettig vindt kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Een schriftelijk gemelde klacht of incident wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Indien uw klacht volgens u niet correct of afdoende wordt behandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).
Kifid is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen: www.kifid.nl
9Is Van Oers Financieel Advies verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid?
Van Oers Financieel Advies heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAVAM) en is daarmee verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit ons beroep. Ondanks de zorgvuldige en adequate werkwijze, blijft adviseren mensenwerk. Indien Van Oers Financieel Advies aansprakelijk gesteld wordt voor schade die voortvloeit uit de dienstverlening, dan zijn de financiële gevolgen mogelijk gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering betekent een extra zekerheid voor de continuïteit van het advieskantoor en biedt u de garantie dat uw eventuele schade zo spoedig mogelijk wordt vergoed.
10Waarom dien ik mij te legitimeren voor een financieel advies?
Op grond van de Wet ter voorkoming witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) dient u zich te legitimeren middels een geldig paspoort of identiteitskaart.
11Wordt er vertrouwelijk omgegaan met mijn persoonsgegevens?
Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. De wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
12Waar vind ik de algemene voorwaarden?
Op alle diensten van Van Oers Financieel Advies zijn algemene voorwaarden van toepassing die u standaard kunt inzien of opvragen. Direct naar de algemene voorwaarden.
13Met welke hypotheekverstrekkers werkt Van Oers Financieel Advies samen?
Klik hier voor een overzicht.